Nieuws
Publicatiedatum: 9 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Tweede Kamer akkoord met vrouwenquotum grote bedrijven

De Tweede Kamer heeft het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het ingroeiquotum van dertig procent vrouwen aan de top aangenomen. Het quotum houdt in dat de Raad van Commissarissen (RvC) van beursgenoteerde bedrijven voor minimaal dertig procent uit vrouwen moet bestaan. Een bedrijf dat deze 30% nog niet heeft bereikt, mag bij een vrijkomende plaats alleen een vrouw benoemen. Doen ze dat niet, dan wordt de benoeming nietig verklaard. Nu de meerderheid van de Tweede Kamer achter het advies van de SER staat, kan Van Engelshoven, minister van Emancipatie, aan de slag met de nieuwe wetgeving.

Streefcijfer te soft

Op dit moment geldt er nog geen quotum, maar een zogeheten streefcijfer. Dit wettelijk streefcijfer is al vanaf 2013 van kracht maar heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Het aandeel vrouwelijke bestuurders ligt nu op slechts 8,5 procent. Overigens gaat het quotum alleen gelden voor de RvC en niet voor de Raad van Bestuur (RvB) van bedrijven die aan de AEX zijn genoteerd. De verwachting van de SER is dat meer vrouwelijke commissarissen vanzelf gaan zorgen voor meer vrouwelijke bestuurders.

Rol van de ondernemingsraad

Als lid van de ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol als het gaat om het streven om meer vrouwen in de top van uw organisatie te krijgen. Bij de benoeming van de bestuurder heeft u namelijk adviesrecht. Zo bepaalt artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In vennootschappen met een RvC heeft u de bevoegdheid een commissaris voor te dragen voor een derde van het aantal leden van de RvC. Daarnaast kan uw ondernemingsraad het thema diversiteit agenderen. Bovendien bepaalt artikel 28 van de WOR dat de ondernemingsraad de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de organisatie bevordert.