Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
gelijke beloning

Tweede Kamer debatteert over rol OR beloningsverhoudingen

Morgen, woensdag 17 januari 2018, debatteert de Tweede Kamer over een kleine aanscherping van de rol van de ondernemingsraad bij het beloningsbeleid van een organisatie. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel van oud-minister Asscher om artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. Het wetsvoorstel introduceert de verplichting voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers om jaarlijks de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken te bespreken in een overlegvergadering met de ondernemingsraad. De hiërarchische verhouding tussen de bestuurders en werknemers vormt momenteel een belemmering om onevenredige beloningsverschillen aan de orde te stellen, aldus Asscher. Op dit moment verplicht artikel 31d WOR de bestuurder wel al om de informatie (schriftelijk) te verstrekken, maar is de verplichting tot overleg hierover niet expliciet.

Geen toegevoegde waarde

Al eerder maakte de Raad van State bekend niet veel toegevoegde waarde te zien in het wetsvoorstel. Op dit moment schrijft Artikel 31d WOR namelijk al indirect voor dat dergelijke informatie over de beloning van groepen medewerkers wordt besproken, vindt de Raad: ‘de informatie wordt verstrekt mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming.’ Dit verwijst naar de overlegvergadering. Bovendien moet de bestuurder de jaarrekening verstrekken. Die bevat gegevens over de beloning van de individuele bestuurders in het afgelopen jaar.