Nieuws
Publicatiedatum: 5 december 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Rechter oordeelt voor de kerst inzake beroep van OR XS4all

Nog voor de kerstperiode zal de rechter uitspraak doen over de zaak die de ondernemingsraad bij de kantonrechter aanhangig heeft gemaakt. Zo gaf hij aan tijdens de zitting. De ondernemingsraad van XS4ALL stapte naar de rechter nadat de bestuurder het advies van de OR naast zich neerlegde. De OR adviseerde negatief over het besluit om XS4ALL te integreren binnen KPN. Dit ‘integreren’ is een eufemisme voor het besluit tot opheffing van het merk en de onderneming XS4ALL. Zo is te lezen in de pleitaantekeningen van de OR van XS4ALL, die de actiegroep ‘XS4ALL moet blijven’ onlangs online publiceerde.

Actiegroep wacht besluit niet af

De OR vindt dat het plan van de bestuurder niet alleen negatief uitpakt voor KPN, maar ook voor de klanten en de werknemers van XS4ALL. Eerdere gesprekken tussen de OR en KPN liepen op niet uit. Dat er veel weerstand is tegen het besluit om XS4ALL op te heffen, bleek ook uit het succes van actiegroep. Meer dan 50.000 mensen hebben de petitie ter behoud van de provider ondertekend. Ook is er door de actiegroep inmiddels genoeg geld ingezameld om een nieuwe provider te starten.

De actiegroep heft de nieuwe vervangende provider alleen op als KPN XS4ALL voldoende mate van zelfstandigheid laat houden. De kans dat KPN dat daadwerkelijk toestaat is nihil, aldus de actiegroep.