Nieuws
Publicatiedatum: 27 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Uitzendbureaus moeten huur- en werkcontract scheiden

De grootste branchevereniging van uitzendbureaus, ABU, draagt haar leden per 1 april op om contracten over werk en huisvesting voor arbeidsmigranten te scheiden. Voortaan eindigt een huurcontract niet meer tegelijk met het uitzendcontract, maar zit er minimaal één maand speling bij, zodat de arbeidsmigrant niet meteen op straat staat. Dat staat in de plannen die de ABU op 22 februari heeft aangeboden aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Huisvestingsgarantie

Voortaan garandeert de ABU ook dat arbeidsmigranten die op straat worden gezet als bijvoorbeeld hun huisvesting wordt gesloten door de arbeidsinspectie of een gemeente, vervangend werk en huisvesting krijgen bij een van de ABU-leden. Ook als het betreffende uitzendbureau geen lid is van de ABU. Dit jaar komt er ook een eenvoudig systeem om de prijs en kwaliteit van huisvesting te bepalen.

Certificering

Het loskoppelen van huur- en werkcontract is een van de vijftig aanbevelingen uit 2020 van de commissie-Roemer over de verbetering van de positie van de 750.000 arbeidsmigranten in Nederland en het voorkomen van misstanden. Een ander is de certificering van uitzendbureaus, die in 2025 wordt verplicht door de overheid. Daarbij hoort ook een hoge waarborgsom, zodat malafide bureaus beter kunnen worden geweerd.