Nieuws
Publicatiedatum: 18 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
discriminatie

Uitzenders overtreden wet met ontslaan zieke werknemers

Uitzendbureaus overtreden de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doordat zij zieke uitzendkrachten ontslaan. Dat staat nu nog in de uitzendcao, maar mag wettelijk gezien niet. Veel uitzendkrachten zouden te maken krijgen met ontslag als zij ziek zijn of arbeidsongeschikt doordat werkgevers een zogenoemd uitzendbeding in het contract opnemen. Mede door het uitzendbeding zouden veel uitzendkrachten in de Ziektewet belanden en vorig jaar liep dit aantal op tot 12.000, blijkt uit een publicatie van onderzoeksplatform Investico op 3 november.

Cao

De onderhandelingen tussen de grote vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao liepen eerder dit jaar vast, waardoor de werkgevers een voorlopige cao afsloten met de kleine vakbond LBV.

Opzegverbod

De werkgever mag een zieke werknemer niet ontslaan, want ziekte is een van de opzegverboden. Dit opzegverbod geldt twee jaar lang. Binnen die twee jaar moet de werkgever aantonen dat hij zich heeft ingespannen om de medewerker weer te re-integreren in zijn huidige functie of een andere functie. Daarna kan de werkgever de werknemer in principe ontslaan, daarvoor moet hij een vergunning aanvragen bij het UWV.