Nieuws
Publicatiedatum: 21 april 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Coronamaatregelen op kantoor

Vakbonden en werkgevers vragen kabinet om herstelplan

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen een nationaal herstelplan voor het bedrijfsleven met extra overheidsinvesteringen, met aandacht voor de positie van jongeren en ruimte voor innovatie. Ook willen ze dat de huidige steunmaatregelen als de NOW en TVL nog ten minste tot eind 2021 doorlopen. Dat staat in een gezamenlijke brief die op 15 april aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer is aangeboden.

Herstelplan

De sociale partners vinden het belangrijk dat de overheid de komende jaren niet gaat bezuinigen, maar juist investeert in een duurzame economie en arbeidsmarkt. De zware bezuinigingen na de economische crisis in 2008 hebben destijds juist een ongunstig effect gehad op het herstel. FNV en VNO-NCW willen dat het kabinet de komende 2,5 jaar met de volgende punten aan de slag gaat:

  • Het huidige steunpakket moet doorlopen tot het einde van het jaar. Het gaat met name om de NOW- en TVL-regeling die organisaties in de loonkosten en vaste lasten compenseert.
  • Organisaties moeten tien jaar de tijd krijgen om opgebouwde schulden aan de overheid gespreid terug te betalen.
  • Er moeten fondsen komen waarmee het eigen vermogen van bedrijven gestut kan worden, zodat zij weer ruimte krijgen om te investeren.
  • Organisaties die gaan reorganiseren moeten met een plaatsmaakregeling jongeren makkelijker kunnen behouden. Oudere werknemers zouden eerder moeten kunnen stoppen met werken.
  • Voor jongeren moet er een nationaal om-en-bijscholingsprogramma komen om hen te begeleiden naar sectoren waar veel vraag is naar personeel.
  • Een waarborgfonds moet schulden van jongeren en ondernemers overnemen om hen meer tijd te geven voor aflossing. Dit fonds zou al medio 2021 van start moeten gaan.
  • De komende 2,5 jaar moet de overheid niet bezuinigen en de lasten niet verzwaren voor het bedrijfsleven.