Nieuws
Publicatiedatum: 30 september 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Vitaliteitsbeleid

Zoals bekend wil het kabinet dat werknemers langer doorwerken. Enerzijds werkt het kabinet aan nieuwe regels die vervroegd uittreden ontmoedigen. Anderzijds zijn er maatregelen nodig die langer doorwerken mogelijk maken en stimuleren. Het kabinet vat dit samen in een nieuw vitaliteitsbeleid. Het is de bedoeling dat ´ontziemaatregelen’ van oudere werknemers (bijvoorbeeld seniorendagen) worden afgeschaft. Het accent in dit nieuwe beleid komt te liggen op scholing en mobiliteit. Bestaande stimuleringsmaatregelen worden samengevoegd. Zo komt er één werkbonus voor 62-plus. Werknemers kunnen straks sparen voor verlof of studie. De levensloop- en spaarloonregeling gaan op in de nieuwe vitaliteitsregeling. Ook voor organisaties komen andere regelingen. Het wordt voor werkgevers ondermeer aantrekkelijker gemaakt om oudere werknemers in dienst te nemen. Zorg ervoor dat u zich hierover informeert en meedenkt over het huidig en toekomstig beleid in uw organisatie. Zet daarom het leeftijdsfasenbeleid op de agenda met de bestuurder.