Nieuws
Publicatiedatum: 10 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Voortgang pensioenakkoord in de knel door uitstel FNV

Het ledenparlement van vakbond FNV wil de besluitvorming over het nieuwe pensioenakkoord uitstellen tot begin juli, zo meldt het FD. Hierdoor komt er onverwacht vertraging in de planning. Minister Koolmees had de Tweede Kamer nog voor het zomerreces – eveneens begin juli – over het akkoord te willen debatteren. Voordat het akkoord bij de Tweede Kamer voorligt, moet het eerst nog langs de ministerraad. Daarvan is de eerstkomende vergadering al volgende week.

Online vergaderen

De vergadering van het ledenparlement stond als online vergadering gepland voor volgende week. Een eerdere poging van het ledenparlement om online te vergaderen is mislukt. Volgens het ledenparlement van de vakbond is het onderwerp te gevoelig om te behandelen in een online vergadering. De leden willen fysiek kunnen overleggen en vinden het van belang om elkaar in de ogen te kijken, juist bij een gevoelig onderwerp als dit akkoord. Vanwege coronamaatregelen kan het ledenparlement pas vanaf 1 juli bij elkaar komen.