Nieuws
Publicatiedatum: 9 augustus 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Vooruitblik: wat kunt u verwachten na de zomer?

Begin juli ging minister Asscher in een kamerbrief in op een aantal toezeggingen en moties op het gebied van medezeggenschap. Een belangrijk onderwerp in deze kamerbrief is de reactie op de initiatiefnota ‘Private equity: einde aan de excessen.’ Daarin staan voorstellen om de bevoegdheden van de OR bij overnames te versterken.

Er is nader onderzoek ingesteld en na de zomer zullen de uitkomsten hiervan naar de Tweede Kamer worden gestuurd.