Nieuws
Publicatiedatum: 8 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
pensioen

Vroegpensioen (nog) niet geregeld in nieuw pensioenakkoord

Eerder met pensioen voor zware beroepen is nog niet geregeld in het nieuwe pensioenakkoord. De onenigheid tussen kabinet en sociale partners over deze kwestie is groot en gesprekken dreigen te stranden. Volgens CNV vicevoorzitter Patrick Frey moet er een structureel betere oplossing komen. Uit een onderzoek onder 3.000 CNV-leden geeft bijna de helft van de 45-plussers aan de eindstreep in de huidige functie niet te halen. Omgerekend gaat dit om 3 miljoen werknemers. Dit staat te lezen in Zwaar werk/Rvu van het CNV.

Tijdelijke Regeling vervroegd uittreden

Op basis van de Regeling vervroegd uittreden (Rvu) kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken over vervroegd uittreden. Voor een maximale periode van drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd wordt er per jaar een brutobedrag van € 22.488 (2022) vrijgesteld. Deze tijdelijke regeling loopt af op 1 januari 2025. Met de stijgende AOW-leeftijd vindt de CNV dat deze regeling harder dan ooit nodig is.

Leefbaar inkomen

Van de ondervraagden geeft 74% aan dat het bedrag van € 1.200 uit de Rvu te laag is om van rond te komen. Uit het onderzoek van de CNV blijkt dat als het bedrag wordt opgehoogd naar € 1.600 het voor 58% van de respondenten wel mogelijk is om eerder te stoppen. Volgens Patrick Fey, vicevoorzitter van de CNV  moet ‘de overheid nu snel aan de bak om een nieuwe regeling vorm te geven: een structurele regeling die bovendien mensen in een zwaar beroep een leefbaar inkomen garandeert’.

Duurzame inzetbaarheid

De AWVN is van mening dat vervroegd pensioen voor mensen met zware beroepen in het pensioenakkoord zodanig geregeld moet zijn dat de Rvu na 2025 overbodig is geworden. Probleemgevallen kunnen dan worden opgelost door bijvoorbeeld verlofsparen. Maar dat vereist wettelijke en fiscale aanpassingen. En die hebben op dit moment geen prioriteit.