Nieuws
Publicatiedatum: 13 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Vrouwen in topfuncties taak OR

De regeling die ervoor moet zorgen dat minimaal 30% van de bestuurders en toezichthouders in grote bv’s en nv’s vrouwelijk is, wordt met vier jaar verlengd. Daarmee stemde de Eerste Kamer verleden week in.

Nóg geen quotum

Bedrijven mogen het streefcijfer negeren, als ze in het jaarverslag maar uitleggen waarom er geen vrouw in de top is benoemd en hoe ze denken daarin verandering te brengen. Als over vier jaar blijkt dat de 30% niet is gehaald, wordt er een quotum ingesteld.

Voldoet uw organisatie nog niet aan dit minimum? Zet het onderwerp dan in ieder geval op de agenda met de bestuurder en bespreek welke maatregelen er nodig zijn om meer vrouwen in bestuursfuncties te krijgen. Zorg dat uw OR een instemmingsaanvraag ontvangt voordat het aanstellings-, ontslag of bevorderingsbeleid verandert (Artikel 27 lid 1 e, WOR).