Nieuws
Publicatiedatum: 13 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Ontslag

Welke leeftijd is leidend bij ontslag wegens pensionering?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in arbeidscontracten aangescherpt. Bedoeld wordt, aldus het Hof, de door de overheid vastgestelde AOW-leeftijd. Dat is een neutrale datum, die niet door werkgever of werknemer individueel te beïnvloeden is.

Casus

Een werknemer van accountancykantoor Deloitte wilde na het bereiken van de AOW-leeftijd blijven werken, maar haar werkgever vond dat het arbeidscontract van rechtswege afliep bij de pensioengerechtigde leeftijd. De werknemer bereikt in mei 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd van toen der tijd 66 jaar. Haar werkgever wilde de arbeidsovereenkomst beëindigen op basis van het pensioenontslagbeding. Hierin stond vastgelegd dat het dienstverband van de werknemer eindigt op de datum waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ervan uitgaande dat hier de AOW-leeftijd werdt bedoeld. De werknemer was het hier niet mee eens en ging uit van een andere datum, namelijk de eerste dag van de maand waarop zij de 68-jarige leeftijd bereikt, zoals stond omschreven in het pensioenontslagbeding.

Rechtszaak

In een kortgeding wilde de werknemer het behouden van haar baan tot 68 jaar afdwingen. De kantonrechter wees deze vordering af, waarna de werknemer in hoger beroep ging. Het Hof stelde vast dat het einde van de arbeidsovereenkomst afhankelijk moet zijn van een objectief vastgesteld moment. Daarmee houdt de rechter zich vast aan de AOW-leeftijd die buiten het bereik van de werknemer en werkgever om vast ligt. De werknemer verloor hiermee de rechtszaak, al zou ze nog wel gedeeltelijk aan het werk kunnen blijven voor zover de fiscale regelgeving dit mogelijk maakt.