Nieuws
Publicatiedatum: 31 januari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Werken waar je wil

Ruim 90% van de werknemers willen na de pandemie meer zeggenschap over hun werkplek. Thuiswerken is de afgelopen twee jaar zo goed bevallen dat bijna 80% van de werknemers een of meer dagen per week thuis wil werken. 14% geeft aan alleen nog maar thuis te willen werken en 5% wil weer helemaal terug naar kantoor. Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV onder 5.400 leden, voornamelijk werkzaam in de zorg, de financiële sector en de overheid.

Onkostenvergoeding

Werknemers geven aan dat ze voor hun dagelijkse werkzaamheden niet per se naar kantoor hoeven. Anders is het bij het inwerken van nieuwe medewerkers of voor de informele contacten. Naast het recht om thuis te kunnen werken vinden de respondenten dat werkgevers moeten zorgen voor een passende reis- en thuiswerkvergoeding en een veilige en gezonde werkplek op kantoor.

Wetsvoorstel

Afspraken over hybride werken kunnen in cao’s worden vastgelegd, maar ook wettelijk worden geregeld. Een wettelijke regeling heeft de voorkeur, omdat cao’s maar beperkt houdbaar zijn. Op dit moment werken D66 en GroenLinks aan een wetsvoorstel om thuis te werken. Daarin is opgenomen dat een werkgever thuiswerken mag afwijzen bij zwaarwegende belangen. In dat wetsvoorstel kan volgens Kitty Jong, vice voorzitter van de FNV ook meteen het recht op onbereikbaarheid geregeld worden. In de 24 uurs economie staan werknemers constant aan met alle gevolgen van dien, zoals een hoge werkdruk en uitval door een burn-out.