Nieuws
Publicatiedatum: 19 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken met kinderen

Werkgever kan meer doen tijdens lockdown voor werknemer

De lockdown is een extra uitdaging voor werknemers. Zij moeten thuiswerken combineren met thuisonderwijs voor hun kroost of mantelzorg voor hun familie. Dit zorgt voor extra stress. Wat kan uw bestuurder doen om deze werknemers te helpen in deze lockdown?

Weet wat er leeft

Het eerste is: zorg dat uw bestuurder weet wat er speelt onder het personeel. Hoe vergaat het thuiswerken? Waar loopt men tegen aan? Hoe ervaren medewerkers de werkdruk en hoe is de situatie thuis? Uw organisatie kan dan gerichte maatregelen nemen om de werknemers tegemoet te komen in hun behoeften. Een aantal voorbeelden van deze maatregelen treft u hieronder.

Snijd in het takenpakket en de werkuren

Uw bestuurder kan de werkdruk verlichten door het aantal werkuren te verlagen of te snijden in het takenpakket. Wat is het minst noodzakelijk voor uw werknemer en kan op een later moment weer worden opgepakt? Leg deze werkzaamheden voorlopig op de plank. Zodra de scholen en kinderopvang weer open zijn, kan de werknemer hier weer mee verder.

Extra verlof

Thuisonderwijs en mantelzorg vergen veel tijd. Een aantal extra verlofdagen kan hierbij helpen. Met extra verlofuren kan een werknemer makkelijker een moment vrij nemen. Veel organisaties die tijdschrijven hebben tijdens de lockdown ook een apart project waar je uren op kunt wegschrijven voor thuisonderwijs of mantelzorg.

Oppas van de zaak

Het kan nog beter. Bijvoorbeeld een oppas, betaald door de werkgever of zelfs geregeld door de werkgever. Er zijn verschillende oppasbedrijven die via online dienstverlening een gecertificeerd kinderoppas beschikbaar stellen aan hun klanten. Werknemers kunnen de oppas inhuren via het bedrijf en de rekening wordt automatisch verstuurd naar de werkgever.