Nieuws
Publicatiedatum: 15 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Minimumloon

Werkgevers: meer geld voor werknemer, meer vrijheid voor werkgever

Een hoger minimumloon, winstdeling voor werknemers, een rem op de flexibilisering en meer banen voor arbeidsgehandicapten. Dit is niet het wensenpakket van de vakbonden, maar van de toekomstvisie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland. Wel in ruil de mogelijkheid makkelijker en goedkoper afscheid te kunnen nemen van werknemers met een vaste baan. Dat staat in de toekomstvisie 2030 van de werkgeversorganisaties, die op 10 februari 2021 is gepubliceerd.

Nieuw Rijnlands samenspel

Met de nieuwe plannen willen werkgevers zich hardmaken voor een nieuw Rijnlands model, waarin samenwerking tussen bedrijven, overheden en werknemers centraal staat. Inkomenszekerheid is hierin een van de belangrijkste aspecten: het minimumloon moet omhoog, zolang dit niet direct zorgt voor een loonsverhoging van de lonen die hierboven liggen. Diversiteit en inclusie krijgen een grotere rol binnen de arbeidsmarkt. Er moeten 200.000 werknemers met een arbeidsbeperking in 2030 een baan hebben. Ook moeten alle werknemers een basisniveau digivaardigheid bezitten. Hiermee willen de werkgevers een kickstart geven aan een leven lang ontwikkelen van medewerkers.

Vast wordt minder vast

Hier staat natuurlijk wel wat tegenover. De werkgeverspartijen willen dat het vaste contract minder vast wordt. Op dit moment heeft het vaste contract allerlei (financiële) risico’s voor werkgevers en zouden zij hierom minder geneigd zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. VNO-NCW pleit voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat ‘zonder problemen door beide partijen ook beëindigd kan worden’. Er moet zo meer ruimte ontstaan, zodat ‘ondernemers weer duurzame arbeidsrelaties durven aangaan’.