Nieuws
Publicatiedatum: 6 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Werkgevers verplicht actief gelijkheidsbeleid te voeren bij werving en selectie

Het kabinet gaat werkgevers verplichten om beleid tegen discriminatie bij werving en selectie vast te leggen en uit te voeren. En de arbeidsinspectie, de Inspectie SZW, moet er actief op toezien of dit ook gebeurt. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving & selectie’ van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat op 3 juli voor advies aan de Raad van State is gestuurd en na de zomer in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Gelijkheidsbeleid

Voor alle organisaties wordt het actief voeren van gelijkheidsbeleid verplicht. Bestuurders bij grote organisaties moeten het gelijkheidsbeleid schriftelijk vastleggen. Kleinere organisaties moeten hun beleid mondeling kunnen uitleggen aan de Inspectie, tenzij deze anders bepaalt. De Inspectie geeft organisaties de kans om hun werkwijze te verbeteren voordat zij een boete krijgen. De hoogte van de boete is nog niet bekend. Wel worden deze openbaar gemaakt zodra de wet van kracht is.