Nieuws
Publicatiedatum: 23 september 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Werkgeverservicepunt

Werkgeverspunten helpen lokale werkgever aan personeel

Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt ontregeld. Veel organisaties staan op omvallen, terwijl anderen juist snakken naar nieuw personeel. De overheid wil werkgevers extra steunen in de zoektocht naar nieuw personeel met de bestaande Werkgeverservicepunten (WSP), verspreid over verschillende regio’s.

Campagne

Met in totaal 35 WSP’s verdeeld over het land moeten werkzoekenden en werkgevers makkelijker met elkaar in contact komen. De WSP’s zijn onderdeel van de campagne Werkgevers anno die is opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, gemeenten en de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Hulp in de regio

De WSP’s zijn er vooral voor werkzoekenden die recent hun baan zijn verloren, bijvoorbeeld door de Coronacrisis. Werkgevers kunnen de hulp van het servicepunt inschakelen, deze gaan dan op zoek naar geschikte kandidaten voor de werkgever. Ook voorzien de servicepunten van informatie over verschillende subsidies voor werkgevers, ondersteunen bij het passend maken van werk en verzorgen jobcoaching.