Nieuws
Publicatiedatum: 22 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Salaris

Werknemer houdt meer nettoloon over in januari 2021

De koopkracht voor alle werkenden neemt voorlopig toe, ondanks de coronacrisis. Bijna alle werknemers houden in januari 2021 meer nettosalaris dankzij de lagere belasting op arbeid. De belangrijkste oorzaak is de tariefsverlaging in de eerste schijf van de loonbelasting. Daarnaast gaar de arbeidskorting met maximaal € 386 omhoog en de algemene heffingskorting met maximaal € 126. Over deze kortingen is geen belasting verschuldigd.

Meer dan modaal

Dat blijkt uit de berekening die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die elk jaar in december een loonberekening voor januari maakt. Overigens profiteert niet iedereen in gelijke mate van de belastingverlaging. Het voordeel is er vooral voor de lagere en middeninkomens. Werknemers die méér dan modaal verdienen, profiteren al minder van de koopkrachtgroei. Die neemt met de toename van het inkomen geleidelijk af ,omdat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk is en hogere salarissen zwaarder worden belast.

Pensioenpremie

Dit jaar is het ministerie voorzichtig met het brengen deze positieve boodschap, aangezien corona voor veel mensen ook onzekerheid betekent over hun inkomen. Tegenover alle voordelen staat ook een nadeel: de pensioenpremie zal naar verwachting stijgen met 0,2% naar 7,4%. Maar de meeste werknemers zullen hier door de lastenverlaging weinig van merken.