Nieuws
Publicatiedatum: 14 mei 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Werknemers houden ontwikkelingen niet bij

De ontwikkelingen in organisaties en in de samenleving gaan snel. Voor sommige werknemers gaat het te snel. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO blijkt dat maar liefst 23% aangeeft nieuwe kennis of vaardigheden te missen. Het gaat bijvoorbeeld om technologische of organisatorische kennis. Dat is kennis die werknemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Opvallend is verder dat werknemers die aangeven kennis te missen, vaker ziek zijn en meer last hebben van stressklachten en een burn-out. Zij melden zich vaker ziek en ze zijn vaak minder tevreden met hun werk dan werknemers die voldoende kennis en vaardigheden zeggen te hebben. Dit onderzoek zet het scholingsbeleid weer op de agenda. Uw OR heeft hierover instemmingsrecht.