Nieuws
Publicatiedatum: 14 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Pensioen

Werknemers nemen pensioen niet mee in afweging om minder te werken

Veel mensen die minder werken, weten niet welke impact dit heeft op de hoogte van hun pensioen. Van de 1.614 respondenten, houdt slechts 37% rekening met de gevolgen voor de periode vanaf het pensioen. De rest zoekt dit niet uit. ‘Tijd voor zichzelf hebben’ is de vaakst genoemde reden om minder te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research, dat in opdracht van het platform Wijzer in geldzaken is uitgevoerd.

Vrouwen financieel kwetsbaar

‘Mensen lijken voorkeur te hebben voor het hier en nu en kijken minder naar de toekomst’, schrijven de onderzoekers. Dit is zorgelijk, aangezien uit een eerder onderzoek bleek dat meer dan een kwart van de gepensioneerden moeite heeft om rond te komen. Vrouwen zijn extra financieel kwetsbaar, omdat ze vaker in deeltijd werken (70% werkte in 2021 parttime) en meestal hun werk opofferen om voor de kinderen te zorgen. Hierdoor bouwen ze minder pensioen op.

Verantwoordelijkheid werkgever

Attendeer de bestuurder op zijn zorgplicht richting zijn werknemers. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn personeel te informeren over de consequenties van minder werken, waaronder minder pensioen opbouwen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten, het aangaan van een gesprek of het (online) verschaffen van de juiste informatie.