Nieuws
Publicatiedatum: 2 augustus 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Partnerverlof

Wet betaald ouderschapsverlof van kracht

Met ingang van 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof van kracht. Werknemers krijgen voortaan tijdens het eerste levensjaar van het kind negen weken lang ouderschapsverlof met een UWV-uitkering tot 70% van hun dagloon, met een top van 70% van het maximumdagloon. Werkgevers schieten de uitkering voor aan de werknemer en vragen deze achteraf terug bij het UWV.

Overgang

Het betaald verlof geldt ook voor werknemers die al vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen, zolang het kind op 2 augustus nog jonger was dan één jaar.. Ouders moeten op deze datum wel werknemer zijn en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Het totale ouderschapsverlof is en blijft gemaximeerd op 26 maal de arbeidsduur per week.

9 + 17

Ouderschapsverlof was tot gister in principe onbetaald verlof. Sinds vandaag krijgen werknemers voor negen van deze 26 weken een uitkering via het UWV, de rest blijft onbetaald (tenzij via cao of avr anders is afgesproken). Het negen weken betaalde verlof dient in eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen; het resterende verlof van 17 weken is op te nemen tot de achtste verjaardag van het kind.