Nieuws
Publicatiedatum: 7 juni 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Wet Huis voor Klokkenluiders komt eraan

Per 1 juli 2016 wordt de Wet Huis voor Klokkenluiders ingevoerd. Dan is elke organisatie met 50 werknemers of meer verplicht om een interne meldregeling te hebben. Die regeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. Uw OR heeft instemmingsrecht rondom de invoering of wijziging van een dergelijke regeling. Wees als OR proactief en kaart dit onderwerp nu aan bij uw bestuurder. U kunt dan al komen met input over wat er in zo’n regeling moet komen te staan. Meer informatie over de nieuwe wetgeving en een modelregeling misstanden is te vinden bij Het Adviespunt Klokkenluiders.