Nieuws
Publicatiedatum: 24 juli 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Wet op ondernemingsraden gewijzigd

Ruim een half jaar later dan gepland, is de wijziging van de Wet op de ondernemingsraad afgelopen vrijdag van kracht geworden. Met de wetswijziging verandert onder meer de financiering van het scholingssysteem voor OR-leden. Een groot deel van de scholing van de OR werd voor de wetswijziging gesubsidieerd via het scholingsfonds GBIO. Dit fonds werd gevuld door een loonheffing die werkgevers betaalden. Dit systeem is met de gewijzigde WOR officieel afgeschaft. Werkgevers hoeven geen heffing meer te betalen, maar betalen de scholing van OR-leden rechtstreeks (al sinds 1 januari 2013). Wees dus niet verbaasd wanneer de OR dit jaar hogere opleidingskosten maakt dan voorgaande jaren.

Rol bedrijfscommissie vrijwel uitgespeeld
Ook zorgt de wetswijziging ervoor dat de rol van de bedrijfscommissie een stuk kleiner wordt. Zo hoeft uw OR geen kopieën van het OR-reglement en OR-jaarverslag meer naar de bedrijfscommissie te sturen en is de verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie bij een conflict tussen OR en bestuurder komen te vervallen.