Nieuws
Publicatiedatum: 12 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
gelijke beloning

Wetsvoorstel oppositie: ongelijke beloning in toekomst zwaar beboet

Oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus hebben een wetsvoorstel gepresenteerd, dat het in de toekomst mogelijk maakt organisaties te beboeten die mannen en vrouwen ongelijk belonen. Het ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen was in 2014 16,1 procent. Op dit moment is het aan de werknemer, niet de werkgever, om aan te tonen dat er sprake is van loondiscriminatie. De initiatiefnemers stellen voor de bewijslast in de toekomst bij de werkgever neer te leggen. Als zij kunnen aantonen gelijk te belonen kunnen ze een certificaat halen. De Inspectie SZW moet hierop toezien. Met deze maatregelen hoopt de oppositie de forse loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Zo lieten zij afgelopen week weten in de presentatie van hun wetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen.

Rol ondernemingsraad versterkt

Naast bovenstaande maatregelen, zien de initiatiefnemers van de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen ook een rol voor de ondernemingsraad. Zo dient de bestuurder melding te maken van de klacht bij de betrokken ondernemingsraad. Op dit moment heeft u al een wettelijke vastgelegde verantwoordelijkheid in het bevorderen van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, aldus artikel 28 WOR. Als dit wetsvoorstel in zou gaan, heeft u hierdoor meer informatie en kunt u eerder ongerechtvaardigde beloningsverschillen signaleren.

Overigens zal het nog even duren voordat het wetsvoorstel daadwerkelijk kan worden ingediend. Eerst moet het nog ter internetconsultatie worden gepubliceerd. Of het ook daadwerkelijk door de Tweede Kamer komt, valt nog te bezien.