Nieuws
Publicatiedatum: 13 maart 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wijs werkgever op extra kosten spookwerknemers

Sinds de Wet werk en zekerheid worden zieke werknemers soms na twee jaar ziekte bewust in dienst gehouden, zodat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. Werkgevers als Arriva, Albert Heijn en HEMA gebruiken deze schijnconstructie met ‘spookwerknemers’. Zulke bedrijven trekken echter uiteindelijk aan het kortste eind, omdat ze geen recht krijgen op financiële compensatie over die spookperiode. Dat blijkt uit de reactie van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen hierover. Kent uw organisatie ook spookwerknemers met slapende dienstverbanden? Zet het onderwerp op de overlegagenda en wijs uw bestuurder op de gevolgen ervan.

Financiële compensatie
De regeling voor financiële compensatie van de transitievergoeding over de periode van twee jaar loondoorbetaling gaat naar verwachting in per 1 januari 2019 en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Maar dat geldt dus niet voor de (spook)periode erna. Uw bestuurder moet daarover alsnog de volledige transitievergoeding (plus opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen) uitbetalen. Ook de inspanningsverplichting tot re-integratie blijft onverminderd bestaan.

Fatsoenlijk
Asscher vindt dat slapende dienstverbanden ‘niet getuigen van fatsoenlijk werkgeverschap’. Het dupeert de spookwerknemer. Loon krijgt hij al niet meer na twee jaar ziekte, maar hij loopt ook de volledige transitievergoeding mis en krijgt zijn tijdens de ziekte opgebouwde vakantiedagen alsmaar niet uitbetaald (dat gebeurt immers pas bij uitdiensttreding). Door de spookperiode expliciet uit te sluiten van de compensatieregeling worden de kosten voor de werkgever bij het in dienst houden van spookwerknemers steeds hoger in de tijd. Wijs uw bestuurder er op dat fatsoenlijk werkgeverschap loont en het aanhouden van spookwerknemers dus niet.