Nieuws
Publicatiedatum: 30 september 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Wijziging Arbeidsinspectie

In de begrotingsbrief van minister Kamp van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer staat een eerste schets van de bezuiniging van 2,5 miljard op het terrein van sociale zaken en werkgelegenheid. Speciale aandacht verdient de omvorming van de Arbeidsinspectie tot Inspectie SZW. Zo gaat de Arbeidsinspectie met minder mensen en middelen selectiever onderzoek doen en zich op minder sectoren richten. Het toezicht op arbeidsomstandigheden kan zo in het gedrang komen. De OR heeft een stimulerende taak om betere arbeidsomstandigheden te bevorderen. Kijk naar de mogelijke impact van deze wijzigingen. U kunt ook in de toekomst knelpunten op het gebied van gezondheid en veiligheid blijven melden bij de inspectie, maar de controles zullen waarschijnlijk minder worden.