Nieuws
Publicatiedatum: 19 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Geen alcohol

Wijziging Arbowet voor testen op alcohol en drugs

Het kabinet werkt aan een wijziging van de Arbowet op het testen van werknemers op alcohol en drugs door de werkgever op de werkplek vanaf op zijn vroegst 2023 mogelijk te maken. Die mogelijkheid komt er allereerst voor de 400 ondernemingen die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen, zoals chemische industrie, transport en opslag. Onder strengere voorwaarden kan er ook getest worden onder bedrijven buiten deze sector. Dat staat in een brief van 10 mei van de Minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Noodzaak ADM-beleid

Tot nu toe is er alleen een wettelijke grondslag voor testen in sectoren als de scheepvaart, de luchtvaart en het transport over weg en spoor. Met de wijziging van de Arbowet kunnen ook Brzo-bedrijven onder voorwaarden en voor specifieke functies en functiegroepen testen op alcohol en drugs. Voorwaarde is onder meer dat de werkgever beschikt over een goed ADM-beleid (alcohol, drugs en medicijnen) en dat ook uitvoert. Op de nog strengere voorwaarden voor niet-Brzo-bedrijven wordt nog gestudeerd.

Rol ondernemingsraad

In de wetswijziging komt ook de positie van de ondernemingsraad aan bod. Zij moeten volgens de Arbowet er al op toezien dat de veiligheid en gezondheid in de organisatie niet in gevaar komt. Dat wordt mogelijk met de wetswijziging aangescherpt. Testen op alcohol en drugs zal onderdeel worden van het ADM-beleid, dat ook nu al instemming van de ondernemingsraad heeft voordat het kan worden vastgesteld of uitgevoerd.

ADM-beleid vormgeven

Wil je in jouw organisatie ook werken aan een goed ADM-beleid? Het Ministerie van Sociale Zaken heeft het Trimbos instituut twee handleidingen laten opstellen: de Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid en het Format Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid. Met deze voorbeelden kunnen werkgevers en OR samen aan de slag om op de werkvloer om problemen bespreekbaar te maken en aan te pakken en een goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid in te richten.