Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Wijziging ontslagrecht op komst

De VVD, het CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben een flink pakket met bezuinigingen verankerd in de Voorjaarsnota 2012. De maatregelen raken ons allemaal. Het is voor uw OR nuttig om goed te kijken wat de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen voor uw organisatie en uw achterban kunnen zijn. Een belangrijke verandering is de wijziging van het ontslagrecht. Als een werknemer met wederzijds goedvinden wordt ontslagen, hoeft de werkgever geen toestemming meer te vragen aan UWV of de kantonrechter. Het wordt daarmee dus makkelijker om werknemers te ontslaan. Wanneer een werknemer het niet eens is het zijn ontslag, dan kan hij wel achteraf het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

Werkgever betaalt uitkering
Een andere grote wijziging in het ontslagrecht is dat uw werkgever vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk is voor het eerste halfjaar van de werkloosheidsuitkering (Ww) van ontslagen werknemers. Wanneer er sprake is van een ontslagvergoeding dan mag uw bestuurder dat bedrag gebruiken voor de doorbetaling van de Ww. Het eventuele restant van de ontslagvergoeding moet de werknemer gebruiken voor (om)scholing. De maximale hoogte van de ontslagvergoeding wordt daarnaast verlaagd tot zes maandsalarissen. Dat is veel lager dan nu het geval is. Het is overigens nog maar de vraag in hoeverre deze maatregelen werkelijkheid worden. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog mee instemmen. Krijgen we voor die tijd een nieuwe regering of andere verhoudingen in de Kamer dan bestaat de kans dat alles bij het oude blijft. Hoe dan ook is het goed om het ontslagbeleid van uw organisatie ter sprake te stellen in het volgende overleg met uw bestuurder.