Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Wordt de oudere werknemer geschoold?

Er is een groot verschil in het opleidingsbeleid van organisaties als het gaat om voor ouderen. Dit blijkt uit het proefschrift ‘Should I stay or should I go’ van Maria Fleischmann van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij constateert dat organisaties vooral investeren in opleiding van ouderen als ze krapte in het personeelsaanbod verwachten en als ze een positief beeld van ouderen hebben. Het inzetten van oudere werknemers als coach voor jongere collega’s is volgens Fleischmann een interessante maatregel. De werkbelasting van oudere werknemers vermindert hierdoor. bovendien stimuleert het de kennis- en ervaringsoverdracht binnen de organisatie. Het onderzoek is een extra stimulans voor de OR om ook voor deze leeftijdscategorie scholing aan te bieden.