Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Ziekteverzuim lager

Misschien is het u opgevallen: minder mensen zijn ziek. In het eerste kwartaal van 2014 is het gemiddeld ziekteverzuimpercentage gedaald naar 4,09%. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden was dat nog 4,5 procent. Het ziekteverzuimpercentage verschilt per sector. Volgens cijfers van het CBS is het ziekteverzuim in de horeca met 2,1% het laagst. Het onderwijs doet het het slechtst, met een gemiddeld ziekteverzuimcijfer van 5,3%.

Het aantal verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringen in het kader van de Wia, Wao, Wet Wajong en WAZ) is nagenoeg stabiel. Aan het einde eerste kwartaal van 2014 werden 821 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt.
 
Kijk als OR eens naar het ziekteverzuim in uw organisatie. De gegevens kunt u gewoon bij P&O opvragen. Als de cijfers daar aanleiding toegeven kunt u het onderwerp op de agenda met de bestuurder zetten. U heeft immers een belangrijke taak op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim- en re-integratiebeleid. De bestuurder moet uw OR bovendien om instemming vragen bij voorgenomen besluiten die hier betrekking op hebben.