Nieuws
Publicatiedatum: 24 augustus 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Ziekteverzuim overheid stijgt

Het ziekteverzuim bij de overheid stijgt. Volgens het Centraal bureau voor de statistiek lag in het eerste kwartaal van 2015 het ziekteverzuimpercentage in de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten op 5,8%. Dat was een jaar eerder 5%. Daarmee is het ziekteverzuim bij de overheid het hoogste. In de horecasector is het ziekteverzuim het laagste. Het verzuimpercentage lag in het eerste kwartaal in deze sector op 2,1 procent. Ten opzichte van 2014 is het ziekteverzuim in deze sector gelijk gebleven. Uw OR kan een belangrijker rol spelen om het ziekteverzuim te verlagen. U hebt immers instemmingsrecht bij aanpassingen in het ziekteverzuimbeleid en re-integratiebeleid.