Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019

Brief aan bestuurder met aanvraag OR-budget

Uw ondernemingsraad kan er samen met uw bestuurder voor kiezen om jaarlijks een OR-budget af te spreken. Het is niet wettelijk verplicht, dus u kunt niet (via de rechter) afdwingen om een jaarlijks OR-budget toegekend te krijgen. Wel kan het, ook voor de bestuurder, een handige werkwijze zijn. Het budget heeft geen betrekking op de kosten zoals benoemd in artikel 17 en artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dat wil zeggen dat het gebruikmaken van voorzieningen, het raadplegen van collega’s en vergaderen tijdens werktijd (artikel 17) niet binnen dit budget vallen. Ook onderling beraad, dagen voor scholing en vorming en overleg met anderen vallen er buiten.

Het jaarlijks OR-budget dekt doorgaans de kosten voor het inschakelen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen. Wel kunt u in overleg met uw bestuurder afwijkende afspraken maken, zorg er wel voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd. Gebruik onderstaande modelbrief om uw bestuurder voor te stellen hier afspraken over te maken.