Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Brief Initiatiefvoorstel

In artikel 23 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat het initiatiefrecht. U mag op basis van artikel 23 WOR voorstellen doen aan uw bestuurder. Bijvoorbeeld voor het invoeren van een nieuwe regeling of het intrekken of wijzigen van een bestaande regeling. Van tevoren vraagt u informatie op aan uw bestuurder. Vaak bespreekt u het onderwerp in de overlegvergadering. Vervolgens kunt u een voorstel opstellen met een toelichting, financiële onderbouwing en het verzoek het voorstel bij de eerstvolgende vergadering te bespreken. Gebruik daarvoor deze voorbeeldbrief.