Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 24 oktober 2019
Verkiezingen

Brief na instemmingverzoek: vraag om informatie

Het is belangrijk dat u volledig wordt geïnformeerd voordat u een standpunt inneemt over een instemmingsverzoek van de bestuurder. Breng nadat u een instemmingsaanvraag heeft ontvangen in kaart welke aanvullende informatie u nodig heeft. Deze informatie moet u bij uw bestuurder opvragen. Het is verstandig uw bestuurder schriftelijk te vragen om deze aanvullende informatie aan te leveren. Vraag de bestuurder ook om daarbij aan te geven waarom deze informatie voor de ondernemingsraad belangrijk is. Gebruik deze voorbeeldbrief met informatieverzoek.