Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 22 oktober 2019

Initiatiefvoorstel PSA-beleid

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een grote oorzaak van verzuim. Arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid zijn belangrijke thema’s voor de ondernemingsraad. Als ondernemingsraad bent u medeverantwoordelijk voor het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Door werkstress en burn-outsignalen te voorkomen of in een vroeg stadium te signalen, kan uw bestuurder hoge verzuimkosten besparen. U hoeft niet te wachten tot u een instemmingsaanvraag ontvangt om invloed uit te oefenen op het PSA-beleid. Gebruik uw initiatiefrecht om maatregelen tegen PSA voor te stellen. Gebruik hiervoor onderstaande voorbeeldbrief.