Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 13 november 2019

Brief inroepen nietigheid bestuurdersbesluit

Heeft uw bestuurder u geen instemming gevraagd voor een voorgenomen besluit over een van de vele onderwerpen die in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden staan vermeld? En voert hij het besluit wel door? Of voert hij het besluit in terwijl u uw instemming heeft onthouden en hij heeft geen vervangende instemming via de kantonrechter geregeld? Roep dan meteen de nietigheid van dit besluit in om de uitvoering te laten stoppen. Dit moet u binnen een maand doen nadat de bestuurder zijn besluit heeft medegedeeld. Gebruik hiervoor onderstaande voorbeeldbrief.