blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 11 september 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Ontslag COR-voorzitter na ernstig plichtsverzuim

De korpschef van de nationale politie wil de oud-voorzitter van de COR, Frank G, ontslaan wegens ernstig plichtsverzuim en imagoschade. Het jaarlijkse COR-budget bedroeg maar liefst zo’n 1,5 miljoen. Er werden enorme bedragen uitgegeven aan 200 flessen prosecco, dinertjes en veilingen. Zo bleek uit de ontslagaanzegging die onlangs uitlekte naar het NRC. De oud-korpschef beweerde in eerder onderzoek geen tijd te hebben om toezicht te houden. Maar ook de andere COR-leden hebben steken laten vallen. Hoe voorkomt u dergelijke uitwassen en wat doet u eenmaal het zover is?

Voorkomen

Om exorbitante bestedingen vanuit de OR te voorkomen kunt u het volgende doen:

  • Stel als OR een begroting op en maak daarin onderscheid tussen de posten scholing, externe inhuur, kosten voor ondersteuning, verblijfskosten en overige zaken.
  • Vraag aan de financiële administratie in uw organisatie om een aparte kostenplaats voor OR-bestedingen. De bestuurder betaalt en tekent dus altijd af. Een eigen bankrekening en of betaalkaart (laat staan creditcard) is voor de OR sterk af te raden.
  • Laat een OR-lid, dat geen deel uitmaakt van het dagelijks bestuur (DB), elk half jaar de financiën van de OR presenteren tijdens de overlegvergadering. Vervang dit OR-lid na drie rondes van een half jaar.

Signaleren

Vermoed u dat er iets niet aan de haak is, maar weet u dit niet zeker? Onderneem dan de volgende acties:

  • Vraag aan het DB om op de volgende OR-vergadering het onderwerp te agenderen.
  • Vraag om een overzicht van de uitgaven in de afgelopen twee jaar.
  • Vraag naar de wijze waarop de goedkeuring van OR-uitgaven is ingericht.
  • Vraag om het instellen van een kas-verantwoordelijk OR-lid.
  • Stel een vraag in de rondvraag van de overlegvergadering mocht bovenstaande geen opvolging krijgen.

Bent u er al van overtuigd dat er iets niet goed gaat qua financiën? Maak dan een afspraak met de vertrouwenspersoon in de organisatie of maak gebruik van de klokkenluidersregeling.

Johan Berends

JOhan Berends heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer en adviseur van ondernemingsraden. In zijn begeleiding van ondernemingsraden vervult Breinvoorkeuren een belangrijke rol.

Hij heeft Breinvoorkeuren NBI® al bij meer dan 500 OR-leden afgenomen. Johan is OR-coach en auteur van het boek ‘Zet je tanden in de WOR’