Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 mei 2024
Aanstellen vertrouwenspersoon

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Nee, niet zolang een wetsvoorstel tot verplichtstelling van de vertrouwenspersoon nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen. Toch hebben veel organisaties al wel een of meer vertrouwenspersonen. Dat gebeurt vaak met een beroep op de Arbowet. Die verplicht werkgevers beleid te voeren tot het tegengaan van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), gericht op preventie en op de afhandeling van meldingen en klachten.

PSA

Onder PSA valt discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk die in de arbeidssituatie stress teweeg brengen. Een werkgever is verplicht om de PSA-risico’s in kaart te brengen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Ook moet een werkgever een plan van aanpak maken hoe de risico’s verkleind of helemaal voorkomen kunnen worden. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon wordt gezien als een passend onderdeel van zo’n verplicht plan van aanpak. Ook de arbeidsinspectie ziet een vertrouwenspersoon als een adequaat instrument van het PSA-beleid.

Voor meer informatie over vertrouwenspersonen, bekijk de checklist Instelling vertrouwenspersoon, de checklist Benoeming vertrouwenspersoon en de checklist 11 vragen over de vertrouwenspersoon.