Checklists
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2019
verhoging minimumloon

Jaarbudget van de ondernemingsraad

Alhoewel het niet wettelijk verplicht is, kan het handig zijn om met uw bestuurder een jaarbudget af te spreken voor de ondernemingsraad. Uw OR mag dit jaarbudget dan naar eigen inzicht inzetten. Wilt u een jaarbudget voor de OR afspreken met uw bestuurder? Bekijk in deze checklist welke kosten er wel en niet binnen dit budget horen, wat de voordelen en nadelen zijn van het afspreken van een OR-budget en waar u op moet letten bij het afspreken van een OR-budget met uw bestuurder.

Niet wettelijk verplicht

Er bestaat geen wettelijke plicht voor uw bestuurder om een jaarbudget aan de ondernemingsraad toe te kennen. Ziet uw bestuurder geen brood in het afspreken van een jaarbudget met uw ondernemingsraad? Dan kunt u dit niet afdwingen via de kantonrechter.

Kosten binnen het budget

Spreekt u een jaarbudget af met uw bestuurder? Dan dekt dit doorgaans de kosten voor het inschakelen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen. Wel kunt u in overleg met uw bestuurder afwijkende afspraken maken. Zorg er wel voor dat deze schriftelijk worden vastgelegd.

Kosten buiten het budget

Het OR-budget gaat niet over de kosten die in artikel 17 en artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staan. Dat wil zeggen dat het gebruikmaken van voorzieningen, het raadplegen van collega’s en vergaderen tijdens werktijd (artikel 17) niet binnen dit budget vallen. Ook onderling beraad, dagen voor scholing en vorming en overleg met anderen vallen buiten het OR-budget.

Meer weten over uw recht op scholing en de richtbedragen die de Sociaal Economische Raad (SER) hiervoor heeft opgesteld? Bekijk dan deze checklist.

Ook scholing in OR-budget opnemen?

Alhoewel scholingskosten normaal gesproken buiten het OR-budget valken, kunt u er ook voor kiezen om ze wél in het OR-budget op te nemen. Wel is het aan te raden aandacht te besteden aan het maken van een goede kostenraming. Gebruik om een indicatie van de scholingskosten te krijgen de offertes en scholingskosten van het afgelopen jaar.

Overschrijden afgesproken budget

Overschrijden de daadwerkelijke kosten het afgesproken jaarbudget? Dan kunt u naar uw bestuurder stappen en extra toestemming vragen om alsnog de kosten vergoed te krijgen. Weigert uw bestuurder? Dan is de financiering van deze kosten van de baan.

Weigert uw bestuurder budget overschrijdende kosten te financieren, maar zijn deze kosten volgens uw OR wel noodzakelijk voor de uitvoering van uw taken? Dan kunt u de kwestie voorleggen aan de kantonrechter (WOR artikel 36 lid 2).

Voordelen

Als u uw eigen budget heeft, kunt u vrij beschikken over het bedrag dat u met uw bestuurder heeft afgesproken. Dat geeft u extra vrijheid in financieel opzicht en kan ervoor zorgen dat het OR-werk minder tijd in beslag neemt. Ook is een OR-budget erg handig voor kleine onvoorziene uitgaven zoals reiskosten of vakliteratuur.

Risico's

Het grootste nadeel van het afspreken van een OR-budget met uw bestuurder, is dat u meer risico loopt als ondernemingsraad. Bent u akkoord gegaan met het budget, dan kunt u dit niet zonder toestemming overschrijden. Komen er onverwacht veel instemmings- of adviesaanvragen binnen een jaar, dan kan het zomaar voorkomen dat uw budget niet toereikend is. Voorkom discussie met uw bestuurder hierover door ervoor te kiezen alleen kosten in het budget op te nemen die voorspelbaar zijn.