Faq's
Laatst gewijzigd op: 17 mei 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Alle werknemers van onze organisatie krijgen jaarlijks een cadeaubon met kerst. Onze bestuurder wil hier nu een andere invulling aan geven. Heeft de OR hier zeggenschap in?

Het aanbieden van een kerst- en verjaardagscadeau(bon) door de bestuurder, kunt u zien als een arbeidsvoorwaarde. Ga eerst na of er iets in de cao is afgesproken hierover. De ondernemingsraad heeft wat bepaalde arbeidsvoorwaarden betreft instemmingsrecht, zoals geregeld is in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een kerst- of verjaardagscadeau valt echter niet onder de instemmingsplichtige onderwerpen. Wil uw bestuurder dit aanpassen, en staat er niets vastgelegd in uw cao of personeelsreglement? Dan behoeft hij niet uw instemming.

Let op: natuurlijk bent u wel de spreekbuis voor uw achterban. U kunt altijd nagaan bij uw achterban, bijvoorbeeld middels een enquête, hoe uw collega’s hierover denken. Mocht een merendeel van uw collega’s liever de oude, vertrouwde verjaardags- en kerstgeschenken behouden, dan kunt u uw initiatiefrecht gebruiken om dit bij uw bestuurder aan te kaarten, of eventueel een (ander) voorstel doen. Uiteindelijk is uw bestuurder natuurlijk alleen maar gebaat bij tevreden medewerkers.

Overigens komt het vaak voor dat bestuurders in dit soort gevallen alsnog, ook al is dit niet wettelijk verplicht, een dergelijke beslissing langs de OR laten gaan. Baat het niet dan schaadt het niet!