Faq's
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

De bestuurder wil de vakantieregeling eenzijdig wijzigen. Wat is onze rol?

De ondernemingsraad heeft in principe instemmingsrecht over het vaststellen, wijzigen of intrekken van voorgenomen besluiten die gaan over een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. Dat staat in artikel 27 lid 1b, van de Wet op de ondernemingsraden. Als de bestuurder de vakantieregeling dus wil wijzigen, dan is daar dus instemming van de OR voor nodig. Er is één ‘maar’: als een nieuwe vakantieregeling onderdeel is van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan is instemming van de OR niet nodig, dan heeft de vakbond dat al gedaan. Instemming is wel weer nodig als de bestuurder de vakantieregeling uit de cao wil wijzigen. De OR moet dan goed checken of de gewijzigde regeling niet in tegenspraak is met de cao. Kijk dus of uw organisatie onder een cao valt.

Bovenwettelijk

De instemming gaat over een vakantieregeling, waar bijvoorbeeld de procedures zijn opgenomen voor vakantieopname. Instemming van een OR is niet van toepassing over de hoogte van het wettelijk vastgestelde vakantiegeld, het aantal wettelijk vakantiedagen of het eveneens wettelijk geregelde uitbetalen of vervallen van niet opgenomen vakantiedagen. Maar over de arbeidsvoorwaardelijke extra’s boven het wettelijk bepaalde is wel overeenstemming met de vakbond (bij een cao) of instemming van de OR (bij geen cao) nodig. Denk bijvoorbeeld aan een voorgenomen besluit van een bestuurder het aantal bovenwettelijke vakantiedagen te verminderen als er geen cao van toepassing is.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden de rol van OR? Kijk dan het webinar OR corona: sleutelen aan arbeidsvoorwaarden.