Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vingerscan

De werkgever wil een vingerafdrukscan gebruiken binnen de organisatie. Mag dat?

Nee, dat mag niet zomaar. Het gebruiken van biometrische gegevens, zoals een vingerafdruk of een gezichtsscan, mag alleen als dit écht noodzakelijk is voor de veiligheid van de organisatie. Bijvoorbeeld bij een kerncentrale, waar met zeer gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en het van belang is dat alleen bepaalde medewerkers toegang krijgen tot deze stoffen.

De werkgever moet afwegen of bijvoorbeeld gebouwen of informatiesystemen zó goed beveiligd moeten zijn dat dit alleen kan door biometrische gegevens te gebruiken. Als die noodzaak er niet is, dan moet hij een alternatieve methoden gebruiken.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan het vragen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van biometrische gegevens. De toestemming moet ondubbelzinnig, specifiek, geïnformeerd én vrijblijvend zijn voor de werknemers. Let goed op: als de werkgever de AVG niet naleeft en hier een melding van wordt gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan hij een sanctie krijgen in de vorm van een boete.

De rol van de OR

De omgang van uw organisatie met bepaalde persoonsgegevens zegt iets over de omgang met werknemers, klanten en stakeholders en over het vertrouwen van het hoger management in het eigen personeel. Als het op privacy aankomt, dan is oog voor detail zeer belangrijk. De rol van de OR is hierbij groot, zij heeft instemmingsrecht over vele privacygevoelige onderwerpen. Lees alles over de rol van de OR bij privacybeleid in deze checklist.