Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Kerst

Hebben onze medewerkers vrij op nationale feestdagen?

Nee, de wet stelt dat de elf nationale (of officiële) feestdagen geen verplichte (doorbetaalde) vrije dagen zijn. Tenzij dat anders is afgesproken in de cao of avr, moeten werknemers dus eigenlijk een vrije dag opnemen als ze met 1e Kerstdag niet willen werken.

Om discussie hierover uit de weg te gaan, geven veel organisaties hun medewerkers vanouds vrij op deze feestdagen. Ze geven daarmee stilzwijgend de feestdagen weg als extra betaalde vakantiedagen, bovenop de door de werknemer opgebouwde vakantiedagen. Steeds vaker, maar nu vanuit een andere gedachtegang, komt hierop commentaar. Medewerkers met een niet-christelijke achtergrond ervaren dit soms als oneerlijk. Daar is zeker wat op te bedenken. Lees meer in deze blog.