Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Hebben wij als ondernemingsraad ook instemmingsrecht als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van klanten?

Nee, de ondernemingsraad heeft volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) alleen instemmingsrecht als het gaat om regelingen omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen. Klanten van uw organisatie vallen hier niet onder. Wel kan het zo zijn, dat uw bestuurder bijvoorbeeld technische maatregelen moet nemen om aan de AVG te voldoen. Denk aan het investeren in een belangrijke technologische voorziening. Is dat het geval, dan kun u gebruikmaken van het adviesrecht.