Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Feedback geven

Heeft de OR instemming bij een nieuwe performance management methode?

De ondernemingsraad heeft artikel 27 lid 1g van de Wet op de ondernemingsraden instemmingsrecht bij ‘het invoeren, aanpassen en ontbinden van een beoordelingswijze in de organisatie en de daarbij gebruikte personeelsbeoordelingssystemen’. Ook een nieuwe methode voor performance management valt hieronder, omdat het functioneren van medewerkers hierbij wordt beoordeeld.

Nietigheid inroepen

Het voorgenomen besluit tot invoering van een nieuw systeem moet van de bestuurder schriftelijk en tijdig voorleggen aan de OR. Als de bestuurder de OR dat niet doet en het besluit doorvoert, kan de OR binnen een maand de nietigheid van het besluit inroepen. Dat betekent dat de OR de bestuurder schriftelijk laat weten dat het besluit nietig zou moeten zijn, omdat de OR niet om instemming is gevraagd. Gaat de bestuurder hier niet op in, dan kan de OR naar de kantonrechter stappen.