Faq's
Laatst gewijzigd op: 5 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Arbeidsvoorwaarden

Heeft de OR instemmingsrecht over het arbeidsvoorwaardenreglement?

Jazeker! In een arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) staan veel afspraken die voor de OR instemmingsplichtig zijn (artikel 27 WOR). Denk aan arbeids- en rusttijden, vakantieregelingen, ontslagbeleid, personeelsopleiding, belonings- en waarderingssysteem en nog veel meer. Niet alleen een compleet nieuwe AVR, maar ook periodieke aanpassingen van de lopende AVR moeten langs de ondernemingsraad voor instemming. Net als een aanvullende AVR, boven op de cao.