Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 december 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Feestdagen

Heeft de OR instemmingsrecht over het feestdagenbeleid?

Ja, de OR heeft instemmingsrecht over het feestdagenbeleid als de organisatie niet onder een cao valt waarin al afspraken zijn gemaakt, of als de cao hier juist niets over zegt. In het feestdagenbeleid staat onder andere of werknemers vrij zijn op feestdagen, zo ja welke feestdagen dat zijn en of er sprake is van toeslagen bij werken op die feestdagen.

Instemming

Het is handig als de werkgever dit vastlegt in het (aanvullende) arbeidsvoorwaardenreglement (avr), dat de instemming van de OR nodig heeft. Is er geen OR, dan moet de werkgever instemming vragen aan iedere individuele werknemer, tenzij er in het arbeidscontract of avr een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen.