Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 april 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Heeft de OR wat over aanstellingskeuringen te zeggen?

In principe is het als werkgever niet toegestaan om informatie in te winnen over de gezondheid van de (toekomstig) werknemer. Dit is vastgelegd in de Wet op de medische keuringen. Wel is er in sommige gevallen een mogelijkheid tot een aanstellingskeuring voor een nieuwe medewerker. Maar dit geldt alleen voor beroepen waarbij de medewerker risico’s kan ondervinden voor zijn of haar eigen gezondheid of de gezondheid van anderen. Bijvoorbeeld bij beroepen waar veel geklommen moet worden. Een bedrijfsarts is de enige die een aanstellingskeuring mag uitvoeren en die ook mag bepalen of dit nodig is.

Instemming van de OR

Als ondernemingsraad heeft u instemmingsrecht als er een beleid is van aanstellingskeuringen (artikel 27 lid 1.d en e van de Wet op de ondernemingsraden). De bestuurder mag dus niet een beleid vaststellen waar aanstellingskeuringen onderdeel van uitmaken zonder voorafgaande toestemming van de OR. Houd als OR ook scherp in de gaten of de bestuurder de toekomstig medewerker op de juiste manier informeert over de aanstellingskeuring en of dit op tijd gebeurt.