Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Vitaliteit

Is een vrijwillig vitaliteitsprogramma ook instemmingsplichtig?

Het vitaliteitsprogramma betreft ‘een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid’, zoals inderdaad in artikel 27 lid d van de WOR staat benoemd. Ook al is het programma op basis van vrijwillige deelname, het behoeft nog steeds instemming van uw OR.

OR gepasseerd

Heeft uw bestuurder een instemmingsplichtig besluit genomen zonder instemming van de ondernemingsraad of vervangende instemming van de kantonrechter? Dan is het besluit nietig volgens WOR artikel 27 lid 5. Wel moet u tijdig een schriftelijk beroep doen op de nietigheid van dit besluit. Dit dient u schriftelijk te doen binnen een maand nadat uw bestuurder aan uw ondernemingsraad het besluit heeft medegedeeld, of de datum dat aan uw ondernemingsraad blijkt dat hij uitvoering geeft aan het besluit.

Daarna zou u de kantonrechter kunnen verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van het nietige besluit.

Gevolgen

De vraag is, of u daadwerkelijk zover wilt gaan en naar de kantonrechter wilt stappen om de ondernemer te verplichten zich te onthouden van uitvoering van het vitaliteitsprogramma. Dit komt uw verstandhouding met uw bestuurder niet ten goede. Het nieuwe vrijwillige vitaliteitsprogramma kan ook een mooie aanhaker zijn om het arbobeleid op de agenda te zetten.

Besluit u niet naar de rechter te stappen of is deze maand al verstreken? Dan kunt u alsnog middels een brief aan uw bestuurder laten weten wat de procedure bij een instemmingsplichtig besluit hoort te zijn. Zet het onderwerp op de overlegagenda, zodat u duidelijke afspraken kunt maken bij toekomstige instemmingsplichtige besluiten.