Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
Raad voor de Rechtspraak

Is het instemmingsrecht ook van toepassing als het een tijdelijke wijziging of invoering van een arbeidsvoorwaardelijke regeling betreft?

Ja, ook voorgenomen instemmingsplichtige besluiten die zien op de tijdelijke invoering of wijziging van arbeidsvoorwaardelijke regelingen kunnen instemmingsplichtig zijn. Het gaat dan vaak om een zogeheten pilot of proef. Als de proef slaagt, is het de bedoeling de maatregel definitief in te voeren. Het is dan ook juist belangrijk om hier als ondernemingsraad bij betrokken te worden. Vaak worden er namelijk tijdens zo’n proefperiode al alternatieven uitgesloten en definitieve keuzes gemaakt.

Instemmingsrecht? Duur, omkeerbaarheid en impact

Wilt u nagaan of een bepaalde pilot instemmingsplichtig is? Dan zijn er een aantal aspecten waar u op moet letten. Ten eerste de duur van de proef: hoe langer de proef duurt, hoe eerder sprake is van een instemmingsrecht. Let ten tweede op de (on)omkeerbaarheid van de invoering. Een onomkeerbaar besluit is namelijk instemmingsplichtig, maar dat geldt ook voor omkeerbare besluiten die gedurende een lange periode gevolgen hebben voor de onderneming en de medewerkers. Ga tot slot na wat de impact van de gevolgen van de proef voor uw achterban zijn. Hoe ingrijpender de gevolgen, hoe eerder sprake is van een instemmingsrecht.